2017-07-31

Nasi Landomitt namn är S. D. M. Lando, ego Landus

jag tillhör det man i germanska länder kallar Uradlen
i sak betyder det att min ätt är adlig redan vid historiens start
en nobel människa, den äkta adlen, patricier

det har aldrig varit frågan om att ätten blivit adlig,
utan den är det, genom börd och blod,
ja enligt trosystemen även in i gudavärlden

ättelinjerna är ganska många, i ett snirligt system,
men de absolut viktigaste för min ättelinjedel
de rakt nedstigandes, i exromersk kontext, äro:

att jag tillhör Davids hus, Malkhut beit David
att jag tillhör Merovingerna, det saliska folket
att jag är en Pippinid, härstammandes från Landen
att jag är en Widonid, även nämnt Guideschi
att jag är Habsburgare, härstammandes från Aargau
att jag ingår i Lando, Case ducali, patriziato Venezia

samt många fler

ättena har burit alla möjliga titlar av rang,
men de hereditärt följsamma titlarna äro:

Comes ~ Comte ~ Conte ~ Greve
Dux ~ Duca ~ Hertig
Princeps ~ Principe ~ Nasi ~ Prins

i romersk kontext når släkten, via Cornér,
bak till Kungariket Rom, Regnum Romanum,
i gens Cornelia, som var en gentes originarie,
och måhänt, en av de mäktigaste familjerna ever
Ab urbe condita

tribus Cornelia är misstänkt etruskisk


Det erforderliga viset att tilltala mig i skrift är:

antingen på puritanskt venetianskt vis;

N.H. S.D.M. Lando

eljes på mer reguljärt vis;

S.A.S. Principe S.D.M. Lando


men det korrektaste är;

S.A.S. Dux et Princeps S.D.M. Lando
eller Nasi Lando

tilltala mig med mun är ej tillbördigt.
~


Nasi är prinstitlen i gammalhebreiskan och skall användas gentemot de som ingår i Davids hus, i enlighet med Almanach de Gotha.

N. H. står för Nobilis Homo eller då på venetianska Nobilhomo, vi ärom principe del sangue, prinstitlen har just min ätt haft än längre än så, även förutom den davidiska ättelinjen.

S.A.S. är tilltalet, Sua Altezza Serenissima, smått variöst översatt till Hans Högvälborne Höghet, Hans Ärevördiga, Hans Själsliga Höghet, Hans Lysande Höghet.

2017-06-30

Regi Judeorum, Qabbalah


Kalonymos, the name of a family which produced over a hundred Hebrew scholars and poets in the middle ages. They came from Italy and later lived in Germany and Provence


~

Karl den Stores maternalt erhållna judiska namn sägs av vissa vara David Kalonymos, hur det står till med det vets ej, han kallades så den andra David, men det är ju även viss symbolik i detta här.

Kalonymiderna, inkomna från Lucca, och deras babyloniska exilarksläktingar Makhirierna innehöll ett judiskt principat i Septimania från de sista årtiondena av 700-talet framtills purim av Narbonne 1306. Det var ett principat då man var hebreiska nasi men det översattes till kungar, regi iudeorum, ända framtills 1306.

Enligt många erhöll Merovingerna via ingifte med dessa det då åtråvärda davidiska blodshuset i sina ådror, enligt andra är det en lögn.

Personligättligen är jag ättad från båda husen i hvilket fall.

melekh melakhim

 
~

 
the mystic doctrine transmitted by Aaron ben Samuel had been considered the private property of the Kalonymides.

den hemliga visdomen, mystikens qabbalah

(chasidism)
The leaders of the movement were Samuel ben Kalonymos, the Hasid; Judah ben Samuel, the Hasid of Regensburg (his son); and Eleazar ben Judah of Worms. All these men were members of the Kalonymos family that had migrated from Italy imbued with knowledge of occultism and versed in Kabalistic traditions connected with the mystical contemplation of "the throne of God" (merkava, literally, "chariot"; Ezekiel 1).

the Cabbalist wishes to create heaven on earth, by raising the whole consciousness of the world.. Or in other words, bringing the mass consciousness upwards- to mirror the qualities shown in Gods (or to raise humans to the level of Gods) creates heaven.

Satan fell because he made him self equal with God. This is the mentality of the Kabbalah. They teach if God is not want you want then you can become equal with him. These teachings are the deepest teaching of antichrist that can be taught to the human race.

Their children and converts are serpents and the children of Satan.~


la fiama etèrn
cirkulariserande strålar

we are still around


~


scusa, ma,

n’estes mie de ma gestes


~

2017-04-12

Gudinneskapet af Qvinnobörd


Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.


Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.~

2017-04-06

Ondskans axelmakt bjuder upp till tango


Amerikanska FN-diplomaten Alejandro Wolff säger, efter att ha förhindrat en resolution i säkerhetsrådets FN:

- Israels rätt till självförsvar är inte förhandlingsbar.

så man får ju bara hoppas att palestinierna är starka nog att döda tusental och åter tusentals israeler


deras rätt till självförsvar är ju inte förhandlingsbart
~

2017-03-24

2017-02-28

2017-02-16

Operation Gjutet Bly, Gaza


Judarnas kvarter, Ghettot, i Venezia
därifrån namnet ghetto kom
betydandes gjuta

instängda judar, judemärke,
ständigt övervakandes kristna vakter,
nattlig rörelseförhindring

året är 1516

judar genskjuter instängda Gaza,
som ju försöks hållas som ett ghetto
i Operation gjutet bly

året är 2008

fem hundra år har gått
judarna är gjutna i sitt ghetto
i sin ghettomentalitet

~

2017-02-05

Tårsmak


när du från själens öppning
glädjetårar utfäller

jag vill dem med munnen min uppfånga
så att jag ditt inre får mig smaka

på fler sätt än övriga
~

2017-01-26

Sensualiteten sensuell judinna kan aldrig va otrogen, hon är allena trogen sin sensualitet, og det måste hon låtas va, så att hon innerligt mår bra~