2017-05-07

Starka kvinnor


som vet vad de vill
som tar vad de vill

allsmäktiga gudinnor~

2017-04-30

Osedligt skönt


är det
när du säger att jag får smaka dig


~

2017-04-12

Gudinneskapet af Qvinnobörd


Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.


Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.~

2017-04-06

Ondskans axelmakt bjuder upp till tango


Amerikanska FN-diplomaten Alejandro Wolff säger, efter att ha förhindrat en resolution i säkerhetsrådets FN:

- Israels rätt till självförsvar är inte förhandlingsbar.

så man får ju bara hoppas att palestinierna är starka nog att döda tusental och åter tusentals israeler


deras rätt till självförsvar är ju inte förhandlingsbart
~

2017-03-24

2017-02-28

2017-02-16

Operation Gjutet Bly, Gaza


Judarnas kvarter, Ghettot, i Venezia
därifrån namnet ghetto kom
betydandes gjuta

instängda judar, judemärke,
ständigt övervakandes kristna vakter,
nattlig rörelseförhindring

året är 1516

judar genskjuter instängda Gaza,
som ju försöks hållas som ett ghetto
i Operation gjutet bly

året är 2008

fem hundra år har gått
judarna är gjutna i sitt ghetto
i sin ghettomentalitet

~

2017-02-05

Tårsmak


när du från själens öppning
glädjetårar utfäller

jag vill dem med munnen min uppfånga
så att jag ditt inre får mig smaka

på fler sätt än övriga
~

2017-01-26

Sensualiteten sensuell judinna kan aldrig va otrogen, hon är allena trogen sin sensualitet, og det måste hon låtas va, så att hon innerligt mår bra~

2017-01-13

Lek med litet lik – de israeliska spelen 2008-2009


Antalet dödsoffer i sektgerillan LRA:s framfart i Kongo uppgår till minst 620. Över 160 barn har förts bort, uppger Human Rights Watch i en ny kartläggning

Det var ju ingenting, den sionistejakulerande staten av Guds nåde har ju dödat runt det dubbla, och inte har man heller tagit barnen i förvar så som Herrens motståndsarmé gör, utan dödat dem med emfas. Endast barnen uppgår i antal 700.

Stat av berg Sion
kristen offspring leka med

pappa gör allt bäst~