2017-06-30

Regi Judeorum, Qabbalah


Kalonymos, the name of a family which produced over a hundred Hebrew scholars and poets in the middle ages. They came from Italy and later lived in Germany and Provence


~

Karl den Stores maternalt erhållna judiska namn sägs av vissa vara David Kalonymos, hur det står till med det vets ej, han kallades så den andra David, men det är ju även viss symbolik i detta här.

Kalonymiderna, inkomna från Lucca, och deras babyloniska exilarksläktingar Makhirierna innehöll ett judiskt principat i Septimania från de sista årtiondena av 700-talet framtills purim av Narbonne 1306. Det var ett principat då man var hebreiska nasi men det översattes till kungar, regi iudeorum, ända framtills 1306.

Enligt många erhöll Merovingerna via ingifte med dessa det då åtråvärda davidiska blodshuset i sina ådror, enligt andra är det en lögn.

Personligättligen är jag ättad från båda husen i hvilket fall.

melekh melakhim

 
~

 
the mystic doctrine transmitted by Aaron ben Samuel had been considered the private property of the Kalonymides.

den hemliga visdomen, mystikens qabbalah

(chasidism)
The leaders of the movement were Samuel ben Kalonymos, the Hasid; Judah ben Samuel, the Hasid of Regensburg (his son); and Eleazar ben Judah of Worms. All these men were members of the Kalonymos family that had migrated from Italy imbued with knowledge of occultism and versed in Kabalistic traditions connected with the mystical contemplation of "the throne of God" (merkava, literally, "chariot"; Ezekiel 1).

the Cabbalist wishes to create heaven on earth, by raising the whole consciousness of the world.. Or in other words, bringing the mass consciousness upwards- to mirror the qualities shown in Gods (or to raise humans to the level of Gods) creates heaven.

Satan fell because he made him self equal with God. This is the mentality of the Kabbalah. They teach if God is not want you want then you can become equal with him. These teachings are the deepest teaching of antichrist that can be taught to the human race.

Their children and converts are serpents and the children of Satan.~


la fiama etèrn
cirkulariserande strålar

we are still around


~


scusa, ma,

n’estes mie de ma gestes


~

2017-06-26

Judisk feminism ~ Judisk tealogi - Tu est Divina V


ISBN-13: 978-1542354202
ISBN-10: 154235420X 
Judisk feminism ~ Judisk tealogi

Köp den här!
~

2017-04-12

Gudinneskapet af Qvinnobörd


Det ärom ej för oss män oc qvinnor särledes underligt att bese qvinnan som den högre stående människoscapelsen, äfven om en ej önska blanda in de varandes högre mentala egenheterna samt framhäfva de som culturellt bundna, så qvarståendes factumet att qvinnans njutning oc lyckosinnestånd äro mer svårbemästrat, då det äro af mer complex structur.

Härifrån är conclusionen icke hvidare långdragen om en ser att mannens njutningsvägar äro mer enklare, så ter det sig äfvenledes naturligt att man skall koncentrera sig på att lyckogöra oc njutningsföra qvinnans lifv - mannens lyckogörning oc njutningsförning blivo ändå garanterat genom detta handlande.


Under en sexact skall en således hvid hvarje tillfälle centrera uppenpå qvinnans benjutning, hennes önskemål oc viljor böra häri bejakas hvarvid hon finga sina behof tillgodosedda under hennes individuella bästa förutsättningar – en man är under dylika normala omständigheter ändock garanterad att vid stund ernå sexuell ernjutning.~

2017-04-06

Ondskans axelmakt bjuder upp till tango


Amerikanska FN-diplomaten Alejandro Wolff säger, efter att ha förhindrat en resolution i säkerhetsrådets FN:

- Israels rätt till självförsvar är inte förhandlingsbar.

så man får ju bara hoppas att palestinierna är starka nog att döda tusental och åter tusentals israeler


deras rätt till självförsvar är ju inte förhandlingsbart
~

2017-03-24

2017-02-28

2017-02-16

Operation Gjutet Bly, Gaza


Judarnas kvarter, Ghettot, i Venezia
därifrån namnet ghetto kom
betydandes gjuta

instängda judar, judemärke,
ständigt övervakandes kristna vakter,
nattlig rörelseförhindring

året är 1516

judar genskjuter instängda Gaza,
som ju försöks hållas som ett ghetto
i Operation gjutet bly

året är 2008

fem hundra år har gått
judarna är gjutna i sitt ghetto
i sin ghettomentalitet

~

2017-02-05

Tårsmak


när du från själens öppning
glädjetårar utfäller

jag vill dem med munnen min uppfånga
så att jag ditt inre får mig smaka

på fler sätt än övriga
~

2017-01-26

Sensualiteten sensuell judinna kan aldrig va otrogen, hon är allena trogen sin sensualitet, og det måste hon låtas va, så att hon innerligt mår bra~

2017-01-13

Lek med litet lik – de israeliska spelen 2008-2009


Antalet dödsoffer i sektgerillan LRA:s framfart i Kongo uppgår till minst 620. Över 160 barn har förts bort, uppger Human Rights Watch i en ny kartläggning

Det var ju ingenting, den sionistejakulerande staten av Guds nåde har ju dödat runt det dubbla, och inte har man heller tagit barnen i förvar så som Herrens motståndsarmé gör, utan dödat dem med emfas. Endast barnen uppgår i antal 700.

Stat av berg Sion
kristen offspring leka med

pappa gör allt bäst~